^Gyerünk az oldal tetejére!
  
  
  
Get Adobe Flash player

Beiratkozáshoz

Töltse le a jelentkezési lapot!

 

word

 

Gondoljon ránk!

 

1 szazalek

 

 

APRÓK PÉNZE ALAPÍTVÁNY

 

Adószámunk: 18364279-1-03

Ovi-Naptár

 Az aktuális eseményekért klikk a képre!

 

calendar

Kedves Szülők!

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A koronavírus terjedése okán kihirdetett veszélyhelyzet miatt a 2020/2021-es nevelési évre történő óvodai beiratkozások a Kerekegyházi Bóbita Óvoda telephelyein a következőképpen történnek:

A Kerekegyházi Bóbita Óvoda kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda ( Felvételi körzete: Kerekegyháza és Fülöpháza közigazgatási területe.)

Az óvoda 2020. április 21-ig a fenntartótól kapott lista alapján felveszi azokat a gyermekeket, akik 2020. augusztus 31-ig betöltik 3. életévüket. A felvételt követően erről írásban értesíti a szülőket.

Az óvoda az ilyen gyermekekre számít, és a férőhelyet biztosítja számukra a szülő külön jelzése nélkül is. Ennek ellenére azt javasoljuk, hogy telefonon (76/545-000, mobil: 70/3718592) vagy e-mailben vegyék fel a kapcsolatot az óvoda vezetőjével. A jelentkezési lap kitöltésével, a beszkennelt iratoknak az óvoda e-mail címére való küldésével jelezhetik beiratkozási szándékukat, melyik telephelyre, csoportba szeretnék íratni gyermeküket. Ha a jelentkezések az óvodai telephelyek között egyenetlenül oszlanak meg, a csoportba való beosztásról az óvodavezető dönt a lakcímkártyán található cím alapján!

Szükséges iratok: a gyermek születési anyakönyvi kivonata,  saját és gyermeke személyi azonosítója, lakóhelyét, illetve tartózkodási helyét tartalmazó igazolvány, gyermek társadalombiztosítási azonosító jelét igazoló hatósági bizonyítványt (TAJ kártya

Jelentkezési lap letölthető: http://www.kerekiovi.hu/

A kitöltött jelentkezési lapokat az óvoda e-mail címére küldjék: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  1. április 22-től fogadjuk azoknak a jelentkezését is, akik más felvételi körzetben laknak, vagy 3. életévüket 2020. szeptember 1-je és december 31-e között töltik be. Kérjük, a jelentkezési lap és a szkennelt iratok beküldését a fenti e-mail címre! A gyermekek felvételéről az óvodavezető legkésőbb 2020. április 30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőt. Aki nem tudja a szükséges iratokat elektronikusan eljuttatni, kérjük hívja a fent megadott telefonszámokat!

Az óvoda fogadja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekeket is.

A hatályos jogszabályi rendelkezések alapján a szülők – legkésőbb a tárgyév május 25-éig benyújtott – kérelemben kérelmezhetik a területileg illetékes járási hivatalnál gyermekük óvodakezdésének halasztását. A járási hivatal a szülői kérelem alapján, a gyermek jogos érdekeit szem előtt tartva felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson történő részvétel alól annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, ha ezt a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. A kérelem benyújtásával kapcsolatban forduljanak a lakóhelyük alapján területileg illetékes járási hivatalhoz.

Kerekegyháza, 2020. 03. 30.

                                                                                               Hallainé Kis Mária

                                                                                                    óvodavezető