^Gyerünk az oldal tetejére!
  
  
  
Get Adobe Flash player

Beiratkozáshoz

Töltse le a jelentkezési lapot!

 

word

 

Gondoljon ránk!

 

1 szazalek

 

 

APRÓK PÉNZE ALAPÍTVÁNY

 

Adószámunk: 18364279-1-03

Ovi-Naptár

 Az aktuális eseményekért klikk a képre!

 

calendar

logoKedves Látogatók!

 

Sok szeretettel üdvözöljük a Kerekegyházi Bóbita Óvoda honlapján!

 

Kerekegyházán 1927-ben határozták el óvoda alapítását, majd 1929. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit az első óvoda. A nyolcvanas években már három óvodában, kilenc csoportban folyt az óvodai nevelés. 2013. szeptember 1-én kezdődött meg az óvodai nevelés új építésű, korszerű, Park utcai óvodánkban. 2019 szeptemberétől további 6 csoport kezdhette meg itt óvodai életét a kibővített épületben. A 9 csoportos központi óvoda mellett egy háromcsoportos telephelyünk  a Fő utcán és egy vegyescsoportunk Fülöpházán működik. Csoportjaink jól felszereltek, fejlesztő, konstruáló, szerepjátékok játszását segítő eszközök, kuckók vannak kialakítva.Minden óvodánkban rendelkezünk fejlesztő szobával, a Park utcán és Fülöpházán tornaszobával.Mogásfejlesztő eszközökkel , kézi szerekkel jól felszereltek.

Az udvarokon is biztonságos játékok várják a gyermekeket, homokozók, csúszdák, rugós játékok, hinták, kapaszkodós és egyensúlyozó játékok. Lehetőségük van triciklikkel, futóbiciklikkel, rollerekkel, gyermekmotorokkal  való játékra. Jelenleg 13 csoportban fogadjuk a gyermekeket. Csoportonként 2 óvónő, egy dajka és összesen 4 pedagógiai asszisztens és egy gyógypedagógus végzettségű fejlesztő pedagógus biztosítják a színvonalas nevelést-oktatást. Az óvodavezető és az óvodapedagógusok  munkáját egy óvodatitkár segíti. Tálaló konyhánkon egy dajka dolgozik, munkáját közfoglalkoztatott konyhai kisegítők támogatják. Közfoglalkoztatott takarítók segítenek a dajkáknak az épület tisztán tartásában. A Park utcai óvoda udvarának rendeben tartását gondnok-udvaros végzi. A Fő utcai óvodában 1  közfoglalkoztatott udvaros van.

Pedagógiai programunk nevelés - és gyermekközpontú, a tevékenységek általi nevelést tekinti alapvető feladatának. Célunk a 3-7 éves korú gyerekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, a teljes gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése. Nagy fontosságúnak tekintjük a kisgyermekek anyanyelvi nevelését. Mondókákkal, versekkel, mesékkel, fejlesztő játékokkal segítjük anyanyelvünk minél helyesebb elsajátítását. A gyermekek számára biztonságot nyújt a megalapozott és következetes szokásrendszer, amely segíti őket a körülöttük lévő szűkebb és tágabb környezetben az emberi érintkezés alapvető szabályainak elsajátításában. A társas és közösségi tevékenységek állandó gyakorlás által történő kifejlesztése nagyon fontos a társadalmi gyakorlatra való felkészítés, az „életre” nevelés szempontjából. A szocializáció szempontjából meghatározó a közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, a gyermek, a gyermekek erkölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az önzetlenség, a figyelmesség,) és akaratának (ezen belül: önállóságának, önfegyelmének, kitartásának, feladattudatának, szabálytudatának), szokás és normarendszerének megalapozása.

„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”

Maria Montessori

Óvodánkban anyanyelvi, környezeti, tehetségfejlesztő, keresztény szellemű munkaközösség működik. Három csoportunkban keresztény szellemű nevelés folyik. Fontosnak tartjuk a környezettel való harmonikus együttéléshez szükséges magatartásformák kialakítását, a gyermekek testi-szellemi szükségleteinek maximális figyelembe vételét, az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztést. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek napi mozgásigényének biztosítására, mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód szokásainak kialakítására. Korszerű mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére mindegyik óvodában. A Park utcai óvodában Mozgáskotta módszert is használnak a gyermekek fejlesztésére. Az összes óvodában Okos kocka fejlesztő játékokat is felhasználunk a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztéséhez. Mind három óvodánk dolgozói törekszenek pedagógiai programunk minél tökéletesebb megvalósítására, figyelembe véve a rájuk bízott gyermekek eltérő egyéni fejlettségét. A csoportok sokat sétálnak, kirándulnak, bábszínházat néznek, zenei koncertet hallgatnak. Ellátogatnak a település intézményeibe: könyvtárba, iskolába, pogármesteri hivatalba. 2019 októberétől tehetségműhelyekben indult meg a nagycsoportos gyermekek képességfejlesztése mind a három óvodánkban.

Park utcai óvodánk először 2015-ben, majd 2018-ban is elnyerte  a Zöld- Óvoda címet. Törekszünk a pályázatban felvállalt tevékenységek következetes megvalósítására, a környezettudatos magatartáshoz szükséges magatartásformák, szokások kialakítására. A „jeles zöld napokat” projektmunka keretében dolgozzák fel a csoportok. A természet szeretetére, védelmére neveljük őket, ismerjék meg a helyi szokásokat, hagyományokat. Óvodánkban sok növényt, fát ültettünk a gyermekekkel együtt.Tavasszal virágokat ültetünk virágládákba,  konyhakert kialakítását is tervezzük. Fő utcai és Fülöpházi óvodánk is felújított, jól felszerelt, tágas udvaruk sok mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára.

Az óvodai nevelési időn kívül lehetőséget biztosítunk óvodánkban népi táncra,a Bozsik-program keretében focira, zumbára és Pek-tornára. Műfüves focipályánkat is használatba vettük az ősz folyamán.

Minden Kedves Szülőnek, az óvoda Szülői Szervezetének, az Aprók Pénze Alapítvány civil szervezetének köszönjük az egész éves támogatást, lelkes munkájukat, részvételüket rendezvényeineken és a szervezés segítését. Örömökben és vidámságban gazdag nevelési évet kívánok!

 

Hallainé Kis Mária, óvodavezető