^Gyerünk az oldal tetejére!
  
  
  
Get Adobe Flash player

Beiratkozáshoz

Töltse le a jelentkezési lapot!

 

word

 

Gondoljon ránk!

 

1 szazalek

 

 

APRÓK PÉNZE ALAPÍTVÁNY

 

Adószámunk: 18364279-1-03

Ovi-Naptár

 Az aktuális eseményekért klikk a képre!

 

calendar

logoKedves Látogatók!

 

Sok szeretettel üdvözöljük a Kerekegyházi Bóbita Óvoda honlapján!

 

Kerekegyházán 1927-ben határozták el óvoda alapítását, majd 1929. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit az első óvoda. A nyolcvanas években már három óvodában, kilenc csoportban folyt az óvodai nevelés. 2013. szeptember 1-én pedig egy új építésű, korszerű óvodában indulhatott el a gyermekek nevelése, ahol sok szép játék, fejlesztőszoba, tornaterem áll a gyermekek rendelkezésére. Jelenleg öt feladat-ellátási helyen, 13 csoportban folyik a kisgyermekek nevelése. A gyermekeket életkoruk szerint osztjuk csoportokba. Csoportonként 2 óvónő, egy dajka, óvodánként egy-egy pedagógiai asszisztens biztosítják a színvonalas nevelést-oktatást. Az óvodavezető munkáját egy óvodatitkár segíti. 2013 szeptemberétől egy fülöpházi csoport is óvodánkhoz tartozik. Novembertől új óvó néni kezdte el munkáját a vegyes életkorú csoportban.

Pedagógiai programunk nevelés - és gyermekközpontú, a tevékenységek általi nevelést tekinti alapvető feladatának. Célunk a 3-7 éves korú gyerekek társadalmi gyakorlatra való felkészítése, a teljes gyermeki személyiség sokoldalú fejlesztése. Nagy fontosságúnak tekintjük a kisgyermekek anyanyelvi nevelését. Mondókákkal, versekkel, mesékkel, fejlesztő játékokkal segítjük anyanyelvünk minél helyesebb elsajátítását. Óvodánkban anyanyelvi, környezeti, tehetségfejlesztő munkaközösség működik. A beszédhibás gyermekekkel logopédusok foglalkoznak mindegyik óvodában. 2008-tól vállaljuk különleges bánásmódot igénylő gyermekek integrált nevelését. Óvónőinket ebben a munkában gyógypedagógus képzettségű fejlesztő pedagógus segíti. Három óvodában fejlesztőszoba áll rendelkezésünkre. Az Andrássy utcai óvodában keresztény szellemű nevelésben részesülnek a gyermekek. Fontosnak tartjuk a környezettel való harmonikus együttéléshez szükséges magatartásformák kialakítását, a gyermekek testi-szellemi szükségleteinek maximális figyelembe vételét, az életkori sajátosságokhoz igazodó fejlesztést. Nagy hangsúlyt fektetünk a gyermekek napi mozgásigényének biztosítására, mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód szokásainak kialakítására. Korszerű mozgásfejlesztő eszközök állnak a gyermekek rendelkezésére mindegyik óvodában. A Park utcai óvodában Mozgáskotta módszert is használnak a gyermekek fejlesztésére. Az összes óvodában Okos kocka fejlesztő játékokat is felhasználunk a gyermekek értelmi képességeinek fejlesztéséhez. Mind három óvodánk dolgozói törekszenek pedagógiai programunk minél tökéletesebb megvalósítására, figyelembe véve a rájuk bízott gyermekek eltérő egyéni fejlettségét.

Mindannyian valljuk: „ A nevelés egyet jelent azzal, hogy segítsünk a gyermekeknek valóra váltani lehetőségeit.” (Erich Fromm)

Park utcai óvodánk 2015-ben elnyerte a Zöld- Óvoda címet. Törekszünk a pályázatban felvállalt tevékenységek következetes megvalósítására, a környezettudatos magatartáshoz szükséges magatartásformák, szokások kialakítására. A természet szeretetére, védelmére neveljük őket, ismerjék meg a helyi szokásokat, hagyományokat.

2016 szeptemberétől gyermekpszichológus is segíti az óvónők nevelőmunkáját.

Az óvodai nevelési időn kívül lehetőséget biztosítunk óvodánkban népi táncra, focira, modern táncra és Pek-tornára, zene óvodai foglalkozásokra. Hamarosan befejeződik új óvodánk bővítése, a tavasz folyamán berendezzük az elkészült csoportszobákat. Fülöpházi óvodánk is külső, belső felújításon esett át, további korszerűsítésére keressük a lehetőségeket.

Minden Kedves Szülőnek, az óvoda Szülői Szervezetének, az Aprók Pénze Alapítvány civil szervezetének köszönjük egész éves támogatásukat, munkájukat! Örömökben és vidámságban gazdag nevelési évet kívánok!

Hallainé Kis Mária, óvodavezető